KHẢO SÁT VẼ VÀ ĐOÁN PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

 

KHẢO SÁT VẼ VÀ ĐOÁN BẢN MỚI NHẤT

Bạn thích vẽ và đoán phiên bản nào

Vì sao bạn thích Vẽ và đoán phiên bản mới

Bạn thích hiệu ứng nào nhất trong game Vẽ và đoán

Bạn thấy hiệu ứng icon của Vẽ và đoán như thế nào

Bạn muốn thay đổi và thêm những những hiệu ứng icon nào

Trong quá trình chơi Vẽ và đoán bạn gặp phải những lỗi nào?

Bạn thấy Vẽ và đoán phiên bản mới này cần thêm những tính năng nào?

Bạn thấy công cụ vẽ trong game như thế nào

Bạn muốn thêm những công cụ vẽ nào?