[ DÒ BÁNH TRUNG THU] DANH SÁCH NHẬN QUÀ

Những bạn có tên trong danh sách dưới vui lòng liên hệ Admin tại Facebook và gửi địa chỉ nhận quà theo mẫu:

VD: ID 123797 Nguyễn Văn A, địa chỉ ngõ 23, đường AB, phố CD, Hà Nội

Hoặc liên hệ với Admin qua ID 17287 để gửi địa chỉ